Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Czy mogę zwrócić zakupiony towar?

Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Z towaru zakupionego w naszym sklepie mogą Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w powyższej ustawie. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego.

Jak mogę zwrócić towar?

 • Upewnij się, że spełniasz dwa poniższe warunki zwrotu zakupionego towaru: 
  - nie minęło 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia 
  - zakupu dokonałeś jako osoba prywatna (nie na firmę).

 • Pobierz i wypełnij Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.

 • Wyślij zwracany produkt wraz z powyższym oświadczeniem na adres:

JESTRAB
ul. Przemysłowa 11a 
75-216 Koszalin 

 • Zwrotu towaru możesz także dokonać oddając produkt w sklepie stacjonarnym na następujących warunkach: 
  - towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy można zwrócić po okazaniu oryginału faktury zakupu lub wystawionego i potwierdzonego przez Księgowość duplikatu, 
  - w przypadku gdy płatność za zwracany towar była dokonywana gotówką, zwrot w tej samej formie nastąpi tylko w przypadku zgodności danych na fakturze sprzedaży z okazanym dokumentem tożsamości zawierającego zakup. W innym przypadku rozliczenie następuje w formie przelewu na konto.

Stan zwracanego towaru

Zgodnie z ustawą: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Prosimy nie odsyłać towarów uszkodzonych czy niesprawnych, muszą one być zgłoszone do działu reklamacji na podstawie gwarancji lub z tytułu rękojmii, (więcej w dziale Reklamacje).

Podsumowanie

 • Prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom.

 • Towar można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.

 • Jeżeli okres 14 dni kończy się w weekend lub święto, termin przechodzi na następny.

 • Zwrot towaru do sklepu odbywa się na koszt Klienta.

 • Sklep zwraca wartość oraz koszt wysyłki towaru zgodnie z zamówieniem Klienta, tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia.

 • Rozpakowanie towaru nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru.

 • Klient otrzyma zwrot pieniędzy najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zwrotu towaru, z reguły do 3 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do sklepu.

 • Przed odesłaniem towaru do sklepu należy dobrze go zabezpieczyć. Przesyłki uszkodzone i wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

 • W przypadku niespełnienia, którejś z powyższych zasad towar zwrot może nie zostać przyjęty, a zwrócony towar będzie można odebrać w siedzibie firmy.

Reklamacje

PROCEDURA REKLAMACJI

RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in.  Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu  należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i inne oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może wysłać zgłoszenie:

e-mailem na adres: sklep@lampynowodvorski.com,

pocztą tradycyjną na adres: JESTRAB ul. Przemysłowa 11a 75-216 Koszalin 

lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 660 702 102.

Po otrzymaniu zgłoszenia  pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru do magazynu pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Sprzedawca umożliwia zamówienie kuriera na koszt sklepu pod warunkiem spełnienia przez klienta określonych warunków, tj.  zabezpieczenia towaru na czas transportu, przygotowania przesyłki do odbioru w wyznaczonym terminie oraz dostarczenia przesyłki paletowej/wielkogabarytowej na samochód kuriera. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie  do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy - pobierz 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JESTRAB, Przemysłowa 11a, 75-216, Koszalin, sklep@lampynowodvorski.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl